Przejdź do treści

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

194 KBPobierzPodgląd pliku

Otwarcie ofert

13.4 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

336 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedź na pytania złożone w postępowaniu

252 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie treści SWZ

35 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie dot.zamówienia

157 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki 1-13 (zip)

25 MBPobierzPodgląd pliku

SWZ

514 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana treści SWZ nr 1 - 14.11.2022 r.

15.2 KBPobierzPodgląd pliku

Identyfikator postępowania nadany przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/ ): 1800a74d-587f-4698-a90c-607018b22a01